Công ty Cổ phần
P-Techno Việt Nam

Tên công ty Công ty TNHH Iry People
Địa chỉ Yoshiko Kurashiki, Okayama 701-0115 138-4
TEL / FAX 086-463-6200 / 086-463-1310
Đại diện Giám đốc đại diện Masahiro Kobayashi
Vốn 15 triệu yên
Thành lập Tháng 3 năm 2006
Nội dung kinh doanh Số giấy phép thuê ngoài: chung 33-300120

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 54/8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1
Email: info@website500k.com
Website: www.website500k.com

Giờ làm việc: 8:00-17 hàng ngày. Chủ Nhật nghỉ.

Biểu mẫu liên hệ tại đây:

Liên hệ tư vấn
job agencies near me работа москва