Đạn cuộn – Đạn vòng

Dùng cho máy đóng nhãn , đóng mạc da, mạc giấy, đường gấp, nhíu quần áo.

Kích thước: 1/2 inch – 13mm

Màu sắc: Chủ yếu là đen và trắng có nhận order các màu sắc khác

Số lượng: 25.000pcs/Cuộn

Có 2 loại là loại thường và loại tốt