Giấy Kháng Khuẩn

Màu sắc: Màu trắng, Màu đen
Định lượng: 99%
Quy cách: 17.5cm
Chuyên dùng: Dùng làm nguyên liệu sản xuất khẩu trang