Vải Khẩu Trang Than Hoạt Tính

Màu sắc: Màu đen
Chất liệu: Than hoạt tính
Định lượng: 30-40g/m2
Quy cách: 17.5cm
Chuyên dùng: Dùng làm nguyên liệu khẩu trang y tế