Kim súng dành cho ty bắn tiêu chuẩn

Kim súng dành cho súng tiêu chuẩn, để bắn cho ty tiêu chuẩn tùy vào yêu cầu của từng mặt hàng sản phẩm mà chọn các loại kim cho phú hợp.

Đa số sử dụng Kim N2P hoặc N4P