Máy đóng nhãn SPA-80

Dùng chung với đạn cuộn để đóng mạc da, mạc giấy hoặc nhíu quần áo

Trọng lượng: 19kg

Màu vỏ: Trắng

Dùng điện: 220V

Ty sử dụng: đạn cuộn