Súng dennison 10312

Tag Gun – Dụng cụ ghim nhãn cao cấp cho ty bắn nhuyễn  Avery Dennison

Dùng để bắn ty nhuyễn nhỏ 5mm- 7mm  hoặc ty nhuyễn thường 25-50-65-75 mm