Súng bắn tiêu chuẩn 60S

Taggun- Súng bắn 60s dành cho ty bắn tiêu chuẩn, ty bắn đôi, ty bắn khoen tròn …

Có thể dùng kim N2P – N4P – N4S- N2S