Súng bắn ty nhuyễn nhỏ 60X coco

Tag gun 60x coco – Súng bắn ty nhuyễn nhỏ dành cho xưởng wash để bắn quần áo jeans.

Sử dụng kim súng coco kèm theo