Súng bắn ty tiêu chuẩn 55s

Tag gun- Súng 55s dùng để bắn ty bắn tiêu chuẩn, ty bắn đôi, ty bắn khoen tròn …

Dùng với kim súng N2P- N4P- N2S- N4S