Thun Làm Khẩu Trang Y Tế

Màu sắc: Màu trắng, màu đen
Chất liệu: Thun
Định lượng: 10 kim, 12 kim, 14 kim, 16 kim
Quy cách: 2.8 ly, 3 ly, 3.5 ly, 5 ly, 7 ly
Ứng Dụng: Làm nguyên liệu Sản xuất khẩu trang y tế
Mô tả: Làm quai đeo khẩu trang